Olaglig torsk i Sverige

Svenska fiskare och grossister är inblandade i olagligt fiske som hotar torsken i Östersjön. Enligt fiskeexpertis är svartfisket omfattande och ett stort hot mot torsken.
Tidigare har fiskare från forna öststater anklagats för olagligt torskfiske, men en granskning som TV 4 har gjort visar att en del av den olagliga fisken hamnar i Sverige. Bland annat säger en företrädare för en av sveriges största fiskgrossister inför dold kamera att ett torskstopp i Sverige inte är några problem eftersom man istället tar olaglig fisk från Polen. Fiskeribiologen P O Larsson vid Fiskeriverket i Lysekil tror att det olagliga är lika stort som hälften av det lagliga fisket.