Asylsökande ska sortera sopor gratis

Migrationsverket i Västsverige vill att asylsökande ska städa parker, stränder eller sortera sopor i väntan på besked om asyl. Syftet, säger man, är att underlätta vistelsen i Sverige, sprida kunskap om miljöarbete och samtidigt hjälpa kommuner att få gratis arbete utfört som annars inte skulle bli gjort.
– Vi har ju sopsortering med flera olika färger på påsarna bland annat, säger Anita Johansson, enhetschef för Migrationsverket i Trollhättan. Och de bör ju under den tid de bor här också lära sig att sortera soporna rätt, eftersom vi kör med återvinning i stor utsträckning för att sopberget här i kommunen inte ska behöva växa. Migrationsverket har skrivit brev till 19 kommuner i Västsverige och erbjudit dem samarbete för att kunna lära och utbilda de asylsökande mer om bland annat sophantering och renhållning. Bakgrunden är att det är svårt att hitta bra organiserad sysselsättning åt de sökande, vilket är Migrationsverkets uppdrag. Det handlar om praktiskt och teoretiskt miljöarbete vid sidan av svenskundervisningen. Flera kommuner har hört av sig och visat intresse, bland annat Grästorps kommun där Gunnel Lundmark är miljöhandläggare. – Jag tycker att det låter super! Det är lite av en chans för kommunen att få arbete utfört gratis också? – Ja, alltså, gratis kan man ju säga, det är det egentligen då, men så ger det ju signaler till alla andra i kommunen att göra bra saker. Anita Johansson vid Migrationsverket säger att det också handlar om förberedelse för framtiden – oavsett om de får stanna i Sverige eller återvända till sina hemländer. – I de länder som jag har varit i som det kommer asylsökande ifrån har jag sett att man behöver ha möjlighet att sortera det och inte slänga skräpet fritt i naturen. Vad är det konkret de asylsökande lär sig av att sortera sopor? – De lär sig kanhända ett miljömedvetande som inte finns överallt.
Maria Gustafson, Ekot och Mikael Karlsson, SR Skaraborg