Kraftig löneökning för EU-parlamentariker

De svenska ledamöterna av Europaparlamentet kan få rejäla lönelyft, ett plus på ungefär 80 procent. Detta om ett nytt förslag som diskuteras blir verklighet.
Lönen är en känslig fråga för Europas folkvalda, och frågan har verkligen dragits i långbänk. Men nu försöker parlamentets ledamöter driva fram ett beslut. En majoritet tycker att alla som sitter där ska få lika stor lön. I dag får de i stället samma ersättning som hemlandets parlament. Det betyder att svenskarna i Europaparlamentet tjänar ungefär 43 000 kronor i månaden, alltså precis lika mycket som ledamöterna av den svenska riksdagen. 80-procentig löneökning Den nya lönen föreslås bli 77 000 kronor i månaden, en ökning med ungefär 80 procent. Svenskarna skulle dock inte betala den låga EU-skatten, utan lika mycket som övriga svenskar. En känslig fråga är reseersättningen. I dag får ledamöterna en generös summa, sedan kan de resa billigt och tjäna grova pengar på mellanskillnaden. Vissa säger att det här kan ge lika mycket som själva lönen. Alla utnyttjar dock inte reglerna, vissa av ledamöterna tar inte ut mer än vad resorna verkligen kostar. Reseersättningen kvar, än så länge Nu är den stora frågan: ska det generösa systemet med reseersättningen fortsätta? Eller ska ledamöterna bara få ut precis vad de själva betalat? Ingen vet, för frågan är inte avgjord. Men när parlamentet diskuterade ärendet på torsdagen så röstades förslaget om att skrota det generösa systemet med reseersättning ned. Nu ska man komma ihåg att det inte är parlamentet som fattar beslut om lönen. Det gör medlemsländernas regeringar. Reseersättningen däremot, den beslutar parlamentarikerna själva om.
Willy Silberstein, Bryssel