EUparlamentet vill höja ledamöternas löner

EU-parlamentets ledamöter har röstat för ett förslag om att deras löner bör blir omkring 77.000 kronor i månaden. Om förslaget går igenom inneäbr det att de svenska ledamöternas lön ökar med omkring 80 procent - från 43.000 kronor - medan till exempel tyska och italienska EU-parlamentariker skulle sänka sina löner.
Förutom lönen har EU-ledamöterna kostnads- och reseersättningar som oftast kraftigt överstiger de faktiska kostnaderna. Och frågan om att ändra systemet med genererösa ersättningar är inte avgjord.