Jämnt mellan Ja och Nej till EMU

Det är mycket jämnt mellan JA- och NEJsidan i frågan om svenskt medlemskap i valutaunionen EMU, enligt en opinionsmätning gjord av Ruab för tidningen Dagens Industri. I undersökningen får båda sidorna 38,6 procent. Det innebär en minskning för JA-sidan med drygt 10 procentenheter sen Ruabs förra mätning i somras. Och för "Nej till EMU" en ökning med nästan 9 procentenheter. 3.000 personer har tillfrågats i Ruabs mätning om inställning till svenskt EMU-medleskap.
Det innebär en minskning för JA-sidan med drygt 10 procentenheter sen Ruabs förra mätning i somras. Och för "Nej till EMU" en ökning med nästan 9 procentenheter. 3.000 personer har tillfrågats i Ruabs mätning om inställning till svenskt EMU-medleskap.