Pengar till utbildning

Fler obehöriga lärare ska kunna skaffa sig en examen genom att läsa på halvfart och jobba i skolan på halvfart. Därför vill regeringen ge pengar till lärarutbildningen vid Umeå universitet och fem andra högskolor i landet så att dom tillsammans under fem år ska kunna utbilda sammanlagt 4000 lärare.
Inte bara fler lärare behövs i framtiden - också sjuksköterskor är det brist på. Regeringen vill därför starta 35 nya platser på sjuksköterskeutbildningen i Umeå under tre år. Umeå universitet får i budgetpropositionen också drygt 6 miljoner kronor nästa år för att göra dom humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningarna bättre.