Kriminella misstänks leda hjälporganistationer

Två kriminella män misstänks stå bakom de ideella föreningerna Sebotkyrkan Svenska Hjälpfonden och Kristen gemenskap utan gränser. Föreningarna registrerades under 1999 i Borgholm och har postbox i Kalmar. Skattemyndigheten i Borgholm har skönstaxerat föreningarna i hopp om att få in en deklaration och försöka få föreningarna avregistrerade.