EU-miljoner till Orsa

Orsa fick stor utdelning när EUs strukturfondsdelegation i går delade ut pengar till olika satsningar i glesbygden. Det blev pengar både till ett design- och träcenter och en musiksatsning.
Strukturfondsdelegationen beslöt ge Orsa nio miljoner kr till ett design- och träcenter, som totalt går på cirka 30 miljoner kr och där byggföretaget Byggpartner i Faun är en privat intressent som går in med 12 miljoner kr. Länsstyrelsen och Orsa kommun ska bidra med vardera 4,5 miljoner kr. Designcentret ska bli ett kunskapscentrum för regionen inom design, arkitektur och konst. Orsa fick också två miljoner kr från Strukturfondsdelegationen för att satsa på musik. Projektet kallas Orsamusik.nu. Bland annat ska Orsayran kunna expandera genom pengarna.