Upplevelseindustrin visar upp sig i Falun

Att sälja hela upplevelser är en framtidsbransch, där Dalarna har goda förutsättningar att klara sig bra i konkurrensen. Det är i alla fall den föreställning som ligger bakom de två så kallade Ahá-dagarna i går och idag, som arrangeras i Högskolans nya mediehus på regementsområdet i Falun.
Om man vill säkra sysselsättning i nya tillväxtbranscher, så måste man upptäcka nya trender och strömningar snabbt, och vara tillräckligt flexibel för att ta vara på de nya chanserna så snabbt som möjligt. Termen upplevelseindustri är ett nytt samlingsbegrepp som inbegriper så olika saker som turism, design och annan formgivning, idrottsevenemang, musik, teater och annan underhållning, och olika konst- och kulturarrangemang. Att få de här branscherna att samarbeta i helt nya former i gemensamma projekt, kan på sikt skapa nya företag och därmed nya jobb, och det här kräver både nytt kunnande och framför allt ett nytt och mer kreativt tänkande - alltså nya attityder till väldigt mycket - Aha-dagarna ska visa upp de konkreta exemplen på upplevelseindustrin. Annars kan begreppet uplevelsindustri upplevas som aningen flummigt om man inte ger konkreta exempel, säger Anders Sandberg, som är omvärldsanalytiker.