Svåra arbetsförhållanden på behandlingshem

Fackförbundet SKTF och de anställda vid behandlingshemmet Berguven i Hultsfred har lämnat in en skrivelse till socialnämnden i kommunen för att försöka förbättra de svåra arbetsfåhållanden som råder på hemmet. Personalen har hittills lämnat in 157 skadeanmälningar under året.