Tung socialdemokrat kritiserar flyktingpolitiken

Sverige för en inhuman och föråldrad flyktingpolitik, det säger Kenneth Persson, ordförande i Borlänge Arbetarekommun, som nu riktar kritik mot Immigrationsmyndighetens sätt att behandla 27-årige Hassan Sadaka, bosatt i Dalarna och Avesta sedan några år, och som nu hotas av utvisning till sitt gamla hemland Libanon.
Kenneth Persson vill se en mer genomtänkt och vidsynt flyktingpolitik och pratar istället om behovet av en ökad arbetskraftsinvandring i Sverige. Han upprörs av exemplet med 27-årige Hassan Sadaka, som rotat sig väl i Dalarna. Hassan Sadaka har startat eget företag och har en bror med svenskt medborgarskap, men där framtiden sannolikt inrymmer en utvisning och en mycket osäker tillvaro till sitt gamla hemland Libanon.