Chef skor sig själv på kommunala affärer

Nyköpings kommuns exploateringschef i Nyköping, Kenneth Dahlqvist, kan personligen tjäna pengar när kommunen säljer tomtmark. Exploateringschefen har nämligen ett unikt löneavtal som ger honom rätt till provision. Det skriver Södermanlands Nyheter.