Handikappade vill ha lika färdtjänstregler

Nu ställer Dom Handikappades Riksförbund, DHR, krav på att Västtrafik ser över reglerna för färdtjänst.
Idag skiljer sig reglerna åt mellan de olika kommunerna i Regionen, något som DHR tycker är fel. -Det skulle bli enklare för alla om reglerna var samma i alla kommuner, säger Ing-Marie Lagher Kågerstig, vice ordförande för DHR i Vänersborg. Idag har kommunerna bland annat olika pris på färdtjänstresorna och det finns också olika regler för hur långt resenären får åka.