Forskarutbildning under lupp

Bra med en utredning av forskarutbildningen och vad som händer efter doktorsexamen. Det tycker Uppsala studentkår som hoppas att mångfalden på universiteten kan öka.
Uppsala Studentkår välkomnar den utredning som tillsatts för att titta närmare på forskarutbildningen och vad som händer perioden efter doktorsexamen. I ett pressmeddelande skriver studentkårens vice ordförande Anna Neuman att doktorander ofta drabbas av godtyckliga beslut och har en osäker situation. Studentkåren hoppas också att utredningen kan leda till att rekryteringen till forskarutbildning breddas så att den etniska och sociala mångfalden kan ökas även på högre utbildningsnivåer.