Piteå höjer ersättning för familjehemsvård

Ersättnignen för familjehemsvård av barn och ungdomar kommer att höjas från och med nästa år i Piteå kommun. Det har socialnämden i Piteå beslutat efter rekomendationer från Svenska kommunförbundet.
Ersättningen för familjehemsvård ska anpassas till löneutveckligen inom vård och omsorgsyrkena, vilket gör att arvodena höjs med 20 procent under 2003.