Många anmälningar om djur som far illa

Uppemot 15 anmälningar om djur som far illa för att de inte har skydd mot väder och vind har de senaste månaderna kommit in till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Djur som vistas ute dygnet runt ska ha tillgång till ligghall eller annan form av vindskydd, säger Leif Söderström på miljö- och hälsoskyddskontoret. Under den kalla årstiden får miljö- och hälsoskyddskontoret ofta in anmälningar som gäller djur som går ute utan tillgång till ligghall eller vindskydd. Dom första anmälningarna brukar komma in redan i oktober-november. Man kan få dispens för ligghall av jordbruksverket, om man till exempel har mycket tät skog som djuren kan söka skydd i.