Plats på slottet för Ibrizagic

Den moderata riksdagsledamoten från Luleå, Anna Ibrizagic, utsågs igår till ledamot av styrelsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet.
Livsrustkammaren finns på Stockholms slott och innehåller bland annad kröningsdräkter. De tre museerna bildar en särskild enhet med gemensam styrelse.