Professorer protesterar

En rad svenska professorer och doktorer publicerar i dag i Dagens Nyheter ett manifest mot terrorismen och för en rättvisare värld. Brevet, som är riktat till den svenska regeringen, fördömer i skarpa ordalag de terroristattacker som USA utsatts för, men innehåller samtidigt en väjdan om att fördöma urskiljningslösa massbombningar som hämnd för attackerna.