Hästjouren nattstängd från 19 december

Nu är datumet bestämt, den 19 december stängs hästjouren vid Lantbruksuniversitetet nattetid. På grund av besparingar och ombyggnader kommer jouren vara stängd hela nästa år på natten.
Det blir en successiv nedtrappning av öppettiderna från och med 16 december, och den 19 helt stängt nattetid. Och dagtid kommer bara de fall som remitterats från andra veterinärer att tas emot. Jourverksamheten ska vara stängd åtminstone hela nästa år, som en del i dom besparingar som ålagts Lantbruksuniversitetet.