JO-kritik mot Hall

Justitieombudsmannen JO kritiserar kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje på flera punkter. Bland annat för att Hall dröjt med att lämna ut offentliga handlingar och dessutom tagit för lång tid på sig att svara på dom JO-anmälningar som gjorts mot anstalten.
Den främsta anledningen till problemen på Hall är brist på resurser - det anser både JO och anstaltsledningen.