Risk för områden utan jordbruk

EU:s miljöstöd har inte fått önskad effekt. Antalet jordbruk i Norrland som läggs ner ökar oroväckande snabbt, enligt en rapport från jordbruksverket.
Trots att kalkyler visar att lönsamheten för jordbruken borde kunna öka, har mellan 5 och 6 procent av Norrlands åkrar lagts igen sedan 1995. Och nedläggningen är så omfattande att det är risk för att stora områden blir helt utan jordbruk. Det skriver Västerbottens kuriren.