Umeå kommunfullmäktige - med miljöfrågor

Nytt miljöprogram, ansökan om att bli rättvisemärkt kommun och folkomröstning om Öns framtid - det var frågor som Umeå kommunfullmäktige debatterade under måndagssammanträdet.

Umeå kommun ska arbeta efter ett nytt miljöprogram för att förbättra luften, i första hand i Umeå centrum. Programmet omfattar 17 punkter, däribland att europavägarna E 12 och E 4 ska flyttas från centrala delarna av staden. Rättvisepartiet socialisterna, vänsterpartiet och miljöpartiet sa nej till miljöprogrammetf ör att man ansåg att det inte var tillräckligt omfattande och krävde en återremiss. 

Umeå kommun kommer att ansöka om att bli en rättvisemärkt kommun, en så kallad ”Fair Trade City”, det beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige under måndagen. För att bli godkänd så måste kommunen bl.a. förbinda sig att ta rättvisehänsyn vid upphandling av varor och tjänster.

Miljöpartiets motion om att få till stånd en  folkomröstning om vad som ska hända med Ön i Umeå avslogs. Bara fyra fullmäktigeledamöter röstade för miljöpartiets motion.