Barn till döende föräldrar glöms bort

Barn till föräldrar som är svårt sjuka eller döende glöms ofta bort av sjukvården. Därför vill Socialstyrelsen nu ha nya regler och riktlinjer för att klara vården.
För några år sen föreslog regeringens Barnpsykiatriutredning en ändring av lagen så att barn till sjuka föräldrar skulle uppmärksammas mer, men trots det finns ingen sådan hjälp. Socialstyrelsen vill nu ha regler och riktlinjer för hjälp till barn med svårt sjuka anhöriga.