Hofors kommun anmäld till Arbetsdomstolen

Hofors kommun har stämts på 300 000 kronor av en före detta anställd kvinna.
Kvinnan jobbade i ett gruppboende för ett år sedan, men stängdes sedan av från sitt arbete. Enligt anmälan säger sig kvinnan ha blivit trakasserad av sin chef, men kommunen menar att kvinnan har misskött sina arbetsuppgifter. Enligt Arbetarbladet kräver kvinnan 100 000 kronor i skadestånd för kränkning och ytterligare 200 000 kronor för utebliven lön. Arbetsdomstolen ska nu avgöra ärendet.