Asylsökande föreslås sortera sopor

Migrationsverket i västsverige vill att asylsökande ska städa parker och stränder eller sortera sopor i väntan på besked om asyl. Syftet uppges vara att sprida kunskap om miljöarbete och samtidigt hjälpa kommuner att få gratis arbete utfört som annars inte skulle bli gjort.
Anita Johansson, enhetschef för Migrationsverket i Trollhättan, säger att arbetet ska ses som en förberedelse för framtiden oavsett om de asylsökande får stanna i Sverige eller återvända till sina hemländer. Och arbetet ska också underlätta vistelsen i Sverige. Totalt 19 kommuner i Västsverige har erbjudits att samarbeta med Migrationsverket för att kunna lära och utbilda de asylsökande mer om bland annat sophantering och renhållning. Det handlar om praktiskt och teoretiskt miljöarbete vid sidan av svenskaundervisningen.