Ekholm byter generaldirektörspost

Skolverkets generaldirektör Mats Ekholm, tjänstledig professor i pedagogik vid Karlstads universitet, får inte vara kvar på sin post.
Mats Ekholm ska nu bli generaldirektör i ett år för den nya myndighet för skolutveckling som bryts ut ur Skolverket. Ekholm har kritiserats för brister i arbetet med att kontrollera kvaliteten vid landets skolor. Enligt honom själv har den önskade takten i arbetet inte kunnat hållas på grund av alla de nya uppdrag som lagts på skolverket. Mats Ekholm är påtagligt besviken och hade gärna varit kvar längre. - Det är ett förtroende jag får men inte ett fullt förtroende, säger han till TT. Han konstaterar att chefsjobbet på den nya skolutvecklingsmyndigheten ändå innebär att han får koncentrera sig på det som ligger honom närmast.