Hälsofrämjande skola

Idag avslutas första delen i projektet hälsofrämjande skola. Tanken är att lära både skolpersonal och elever vad som behövs för att en elev ska utvecklas till en mogen och ansvarstagande människa.
I Västmanland har fem skolor deltagit och Rudbeckianska gymnasiet i Västerås är den enda gymnasieskolan. På Rudbeckianska har man jobbat med hälsofrågor sen slutet av 80-talet, men i och med gymnasiereformen år 2000 försvann ämnen som sex och samlevnad, jämställhet, demokrati och solidaritet från det ordinarie kursutbudet. Det är ämnen där man diskuterar mycket och eleverna vågar ta ställning. Poängen med en hälsofrämjande skola är att eleverna ska förstå att de är en del i ett sammanhang och de ska kunna hitta sin egen plats där. För att få tillbaka de här ämnena på schemat startade man kursen kommunikation på Rudbeckianska i årskurs ett. Som en fortsättning på den kursen ska alla elever kunna välja hälsopedagik i årskurs två eller tre.