Alltfler vill arbeta för BRIS

Alltfler visar sitt intresse för att arbeta ideellt för BRIS. Varje dag ringer mellan 400 och 700 barn till Barnens rätt i samhället, för att få råd och stöd.
Intresset att hjälpa till att svara i barnens hjälptelefon har ökat den senaste tiden. Det berättar regionchefen i Norrköping, Anwar Samuelsson. Han säger också att samtalen brukar minska innan jul, men öka i mellandagarna, och då behövs det extra personal.