Svagt intresse för bredband

Kommunerna har hittills visat ett mycket svagt intresse för de 2,6 miljarder som regeringen vill dela ut för att bygga ut bredband.
Bara en handfull ansökningar har kommit in till länssstyrelserna och det innebär att pengar inte kommer att kunna delas ut i den omfattning som var tänkt under hösten. Västerbottens län skiljer sig från mängden. Där är bredbandsutbyggnaden i full gång och länsstyrelsen är den enda i landet som räknar med att betala ut de statliga pengarna före årets slut.