Vägförening vill inte ha bilförbud

Skummeslövsstrands vägförening vill inte ha ett bilförbud på stranden. Laholms kommun har i sitt planprogram för området föreslagit att stoppa nerfarten på stranden och göra den bilfri.
En dum idé tycker vägföreningens styrelse som anser att det istället skulle öka trafiken i kringliggande områden och också bli mer nedskräpning på stranden om besökarna måste gå. I ett yttrande till miljö- och byggnadsnämnden skriver styrelsen dessutom att det är av största vikt för Skummeslövstrand som turistmål att bibehålla den unika möjligheten att ta med sig bilen ned på stranden.