Amerikanska försvaret satsar på stinkbomber

I kölvattnet av bland annat gisslandramat på den ryska teatern för en tid sedan satsas det i USA på att få fram effektiva, men icke-dödliga vapen. Som luktar ohyggligt illa.
Pamela Dalton, psykolog vid Monell Chemical Senses Center i Philadelphia, har för det amerikanska försvarets räkning tagit fram en osedvanligt motbjudande sörja som hon kallar för "Stench soup", alltså stanksoppa. Stanksoppan har visat sig mycket effektiv, den luktar så illa att folk flyr och skulle därför lämpa sig utmärkt för att skingra upprörda folkmassor. - De tror att de riskerar att bli sjuka när de känner stanken, säger Pamela Dalton. Brygden bygger på en föga smaklig mix av mänsklig avföring, skämda ägg och rutten råtta, och finessen är att dessa lukter är universella. De uppfattas i stort sett likadant över hela världen.