Pris till solcellsforskare

Solcellsforskaren Martin Green från Australien är en av årets mottagare av Right Livelihood Award, det som brukar kallas det alternativa Nobelpriset.
Martin Green och hans grupp innehar sen länge världsrekordet när det gäller effektivt omvandla solenergi direkt till elektricitet i solceller. De gör sina solceller av kisel, och deras teknik återfinns på en hel del europeiska hustak, framför allt i Tyskland. Där har man nämligen subventioner för den här miljövänliga men än så länge dyra typen av elproduktion. Priset är fortfarande problemet med solceller, så med vad Martin Green kallar nästa generations solceller, har han inte koncentrerat sig på att kunna omvandla större procentandel av den solenergi som träffar en solcell till el - utan på att få ner priset. Nu har ett av Greens avknoppningsföretag just presenterat en typ av solceller som använder tunna tunna lager av kisel på glas, och de är inte riktigt lika effektiva som sina föregångare men i gengäld mycket billigare att producera. Men dem på marknaden om några år går det att göra betydligt billigare solcellsel än tidigare, enligt Martin Green. Några pengar får han emellertid inte. Han anses redan ha sitt på det torra.