Jobbsatsning kritiseras

Ett år efter telekomföretaget Ericssons nedläggning i Norrköping har bara var tredje av de uppsagda som erbjöds åtgärder inom den så kallade Norrköpingsmodellen fått ett nytt fast jobb. Det visar en undersökning som Metall gjort bland dom övertaliga.
Resten blev antingen förtidspensionerade eller hade andra former av mer osäkra anställningar. Trots det finns det stort hopp bland politiker att de 500 som kan komma att förlora sina arbeten på Whirlpool ska tas om hand inom just Norrköpingsmodellen. Metall däremot är mer tveksamt till om modellen verkligen hjälper dem som förlorar sina jobb.