Banverket vill prova nytt tätningsmedel

Banverket vill pröva ett nytt tätningsmedel vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Det nya medlet Cembinder, har utveckats under en fyraårsperiod och hittills är både forskare och miljögranskare positiva. Banverket vill använda högst tio ton av det nya medlet i ett försök och har idag lämnat in en ansökan till Båstads kommun om att få börja använda det nya tätningsmedlet. Enligt Björn Gillberg som är Banverkets miljöcontroller för Hallandsåsen så är beståndsdelarna i tätningsmedlet av livsmedelskvalitet.