Ansökan om nytt tätningsmedel

BÅSTAD. Banverket vill pröva ett nytt tätningsmedel vid tunnelbygget genom Hallandsåsen. Idag får Båstad kommun en ansökan om det.
Det nya medlet heter Cembinder och har utveckats under en fyraårsperiod. Hittills är både forskare och miljögranskade poitiva. Banverket vill använda högst tio ton av det nya medlet i ett försök under någon vecka. Björn Gillberg, som är Banverkets miljöcontroller på Hallandsåsen, säger att ingredienserna i tätningsmedlet är av livsmedelskvalitet.