Örebroföretag kritisk till outsoursing

Det har blivit allt vanligare att företag lägger ut delar av sin verksamhet på ett annat företag - så kallad outsoursing. Men det finns också de som är skeptiska och menar att viktiga kunskapsresurser på sikt kan gå förlorade för företaget.
Tomas Weiland, produtionschef å Stoneridge i Örebro, tycker att en del företag är lite väl okritiska till outsoursing. Han menar att det är viktigt att pröva varje fall om det är lönsamt eller inte. Risken är att företaget tappar för mycket kärnkompetens, menar han.