Kommunalråd kräver svar om Undenäs

Kommunalrådet Peter Lindroth (s) i Karlsborg vänder sig nu till integrationsminister Jan O Karlsson med anledning av de asylflyktingar, som väntas till en stugby i Undenäs. Det beskedet gav han igår kväll vid ett informationsmöte i Undenäs. - Det som nu händer är på sätt och vis att göra våld på ett beslut som kommunen tagit, säger Peter Lindroth.
Karlsborgs kommun har inte tagit emot några flyktingar sedan 80-talet. Även inför nästa år har kommunen sagt nej till Migrationsverkets begäran att få placera asylsökande i Karlsborg, som har outhyrda kommunala lägenheter. I går kväll höll Undenäs intresseförening ett informationsmöte med anledning av det kontrakt, som Källebackens stugby skriver med Migrationsverket. Drygt 80 asylsökande kommer nästa år till Undenäs. Peter Lindroth skriver nu till migrationsministern Jan O Karlsson och begär att få träffa honom. Han vill ge Karlsson en bild av situationen i Karlsborgs kommun. - Sverige är ett rikt land, men migrationspolitiken kanske måste ses över. Om vi ska ta emot flyktingar måste vi ha ett värdigt mottagande, och kommunerna måste få kostnadstäckning, säger Peter Lindroth.