Hårdare tag aviseras mot fiskefusk

Regeringen kommer att föreslå höjda straff för svartfiske.
Jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist säger att fängelsestraffen bör höjas från sex månader till ett år, och att även bötesstraffen föreslås ska höjas. Svartfisket av torsk i till exempel Östersjön tros vara dubbelt så stort som hela den svenska torskkvoten på 15.000 ton torsk.