Hög stress inom sjukvården

Det har skett stora förbättringar i arbetsmiljön för anställda inom landstinget i länet. Men fortfarande är stressnivån överlag alltför hög bland personalen.
Det visar en medarbetarenkät som Temo genomfört under hösten, på uppdrag av landstinget. När det gäller faktorer som samverkan, stöd och personlig arbetssituation ligger landstinget nu i nivå med andra landsting. Vid en undersökning för två år låg man betydligt under. - Den alltför höga stressnivån bland medarbetarna visar hur viktigt det är att vi fortsätter arbetsmiljöarbetet, säger Göran Jonsson, tillförordnad landstingsdirektör, i ett pressmeddelande.