För många kommuner tycker minister

Sveriges kommunminister tycker att kommunerna är för många. Omkring hundra färre borde de vara om de ska vara tillräckligt bärkraftiga i framtiden, anser Lars-Erik Lövdén.
Med minskande befolkningsunderlag och minskade skatteintäkter riskerar allt fler kommuner att bli för små för att kunna erbjuda en bra service inom alla områden. Den här utvecklingen försöker regeringen i första hand möta genom att stimulera kommunerna att samverka om exempelvis gymnasieskolor och andra verksamheter. Pengar finns avsatta så att kommunerna kan få ett stöd för vissa kostnader för sådan samverkan. Kommunminister Lövdén tror att en sådan samverkan på sikt kan leda till att kommuner självmant börjar diskutera sammanslagningar.