Regionalt självstyre fortsätter

Försöket med regionalt självstyre på Gotland kommer att kunna fortsätta även efter att försöksperioden går ut nästa år. Det är dock osäkert om kommunen får behålla hela makten. Det framkommer i det regeringsförslag som ska presenteras nästa vecka.
På Gotland innebär försöket att kommunen tagit över ansvaret för regional utveckling från länsstyrelsen. Det är alltså kommuen som fördelar de pengar som går till att utveckla näringslivet och kulturen. Men i det här nya förslaget vill regeringen att den nuvarande försöksverksamheten ska upphöra. Samtidigt ska det regionala självstyret fortsätta i andra former som kallas för kommunala samverkansorgan och då kommer även andra län att kunna ta efter.