Få väljer att placera statlig pension

Intresset för de statligt anställda att placera sin tjänstepension har hittills varit lågt. Bara omkring 12 procent har gjort sitt val.
Drygt 27 000 av 195 000 personer i Sverige har skickat in sina blanketter till Statens Pensionsverk, SPV. Tjänstepensionen är den del av pensionen som avsätts av arbetsgivaren och som regleras i kollektivavtal. En del av denna pension, normalt 2,3 procent av lönen, får arbetstagaren själv välja förvaltare till. Det handlar om i genomsnitt 6 000 kronor per person och år. Valet av tjänstepension gäller statligt anställda som är födda 1943 och och senare, ner till 23 års ålder.