Sämre tider för hushållen i USA

De amerikanska hushållen blev fattigare under hösten och hushållens samlade förmögenheten har fallit till den lägsta nivån sedan 1995. Nu befarar en del ekonomer att konsumtionen kommer att dämpas framöver. Under årets tredje kvartal minskade hushållens nettoförmögenhet med 4,5 procent, enligt en undersökning från USA:s centralbank som presenteras i Wall Street Journal. Nedgången beror både på att tillgångarna minskat i värde främst på grund av börsfallet, och att skuldsättningen ökat.