Boräntorna ner idag

En våg av räntesänkningar sveper fram hos bolåneinstituten efter Riksbankens reporäntesänkning igår. SBAB, Skandiabanken, Ikanobanken och Spintab har alla gått ut dom nya räntorna som gäller från och med nu, och som billigast kan man låna hos SBAB - 4,85 procent på ett rörligt villalån. Även Skandiabanken hammnar under 5 procent på det rörliga villalånet.