Kritik från Uppsala mot Göran Persson

Varför svarar inte statsministern på interpellationer i riksdagens kammare? Det undrar den moderate riksdagsledarmoten Per Bill från Uppsala.
I en interpellation till Göran Persson skriver han att statsministern inte svarat på en enda av de 64 interpellationer som ställts till honom sedan 1998. I stället har andra ministrar gått in i hans ställe. Per Bill skriver vidare att Riksdagens makt som granskare av regeringen håller på att undermineras. Och han pekar också på att det bara är under Perssons tid som statsministrar inte låtit sig "ställas till svars inför riksdagsledamöter".