Boräntorna sänks

Bolåneinstituten sänker nu sina räntor efter Riksbankens reporäntesänkning på torsdagen.
SBAB, Skandiabanken, Ikanobanken och Spintab har alla sänkt bostadsräntorna och som billigast kan man låna hos SBAB - 4,85 procent på ett rörligt villalån. Även Skandiabanken hamnar under fem procent på ett rörligt villalån.