Flygresandet både upp & ner

Flygresandet ökade med 2 procent i november, till 2 350 200 passagerare, enligt Luftfartsverkets siffror. Antalet inrikesresenärer ökade med 3 procent medan antalet utrikesresenärer ökade med 1 procent. Men uppgången i höst hjälper ändå inte upp årsstatistiken, som visar att på en minskning totalt på nio procent fram till idag.