Allt färre lånar böcker i Strängnäs

I Strängnäs lånas minst böcker i länet, och nu har utlåningen minskat ytterligare i kommunen. Nu kritiserar kulturchefen Christer Hermansson i Strängnäs kommun, kommunen för att ge för lite pengar till nya inköp av böcker och andra medier.

Medieanslaget i Strängnäs kommun är lägre än på många andra håll i landet. Det ligger i genomsnitt på nästan 50 kronor per invånare i Sörmland, men i Strängnäs på knappt trettio kronor.

Något som Christer Hermansson ser allvarligt på, eftersom han menar att det gör att man får ett mindre utbud och att Strängnäsborna därmed lånar ännu mindre eller vänder sig till andra bibliotek.

I det nya förslaget till biblioteksplan, som ska behandlas i kulturnämnden i nästa vecka så föreslås även ett höjt medieanslag. Enligt förslaget ska kommunen höja anslaget till inköp av böcker och liknande till biblioteken med 500 000 kronor om året, och då skulle man ändå ligga under länsgenomsnittet.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se