Öppna arbetslösheten 3,9 procent

Den öppna arbetslösheten var 3,9 procent i november, eller 169 500 personer av arbetskraften, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Det är en ökning med cirka 7 000 personer jämfört med samma månad 2001, då arbetslösheten var 3,7 procent. Samtidigt var 124 000 sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en ökning med omkring 2 000. 6 700 personer varslades om uppsägning under november, vilket är 2 600 färre än under november 2001. Hittills i år uppgår varslen till 59 600, jämfört med 62 300 motsvarande period förra året.