Kunskapsintensiva företag expanderar

De kunskapsintensiva företagen expanderar mest i södra Sverige, framför allt i Malmö, Lund och Ronneby, det visar en undersökning som bland andra Industrifonden genomfört.
Av de över 200 kunskapsintensiva tillväxtföretag som svarat har företagen i Skåne och Bleking utvecklats bättre in genomsnittet för landet under det senaste kvartalet, följt av företagen i Västsverige. Dessutom tror knappt några av företagen att de kommer att minska på personalen. I de södra delarna av Sverige har nästan dubbelt så många bolag ökat antalet anställda som i övriga Sverige. I Skåne och Blekinge är de dessutom mer optimistiska inför kommande kvartal. Dessutom har det varit lättare att få in kapital i södra Sverige, vilket annars företagen i allmänhet anser vara det klart största hindret för nya tillväxtföretag. Undersöknigen visar också att IT-branschen har inte utvecklats sämre än andra branscher det gångna kvartalet och många i branschen tror att botten är passerad.